• Skattesystemet i Storbritannien

    Der findes tre tests, der bruges til at afgøre, om en person er skattemæssig bosiddende i Storbritannien (UK). Der er for det første ‘automatic UK tests’, hvor [...]
  • Få styr på din selvangivelse for 2019
    9 Fra mandag den 9. marts 2020 kan ca. 85 % af os se vores årsopgørelse for 2019 ved at gå ind på den personlige skattemappe på skat.dk. Har du korrektioner hertil, kan disse samtidig foretages elektronisk. Uofficielt vil det formentlig [...]

Betaler du for meget i skat?

 Følg med i ændringer og nye skattemuligheder her

  • Hvis du skal arbejde i UK, afhænger din skattemæssige situation af  mange faktorer så som: Bevaret eller ikke bevaret bolig i Danmark Husstand i Danmark eller ej Arbejdet [...]
  • Beskatningen af pensioner i UK afhænger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om. Hvis du flytter fra Danmark til UK, vil de [...]
  • Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra britiske kilder, vil beskatningen af disse være bestemt af  den dansk-britiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har [...]