• Skattesystemet i England

    Der findes fire tests, der bruges til at afgøre, om en person er skattemæssig bosiddende i England. Test 1 Der er for det første ophold i England i 183 dage eller mere i [...]
  • Få styr på din selvangivelse for 2019
    Personer, der har specielle skatteforhold, skal holde et ekstra øje med årsopgørelsen for 2019. – Det vores vurdering, at Skat laver fejl i cirka en tredjedel af selvangivelserne, og det er vel at mærke, selv om årsopgørelserne er [...]

Betaler du for meget i skat?

 Følg med i ændringer og nye skattemuligheder her

  • Hvis du skal arbejde i England, afhænger din skattemæssige situation af  mange faktorer så som: Bevaret eller ikke bevaret bolig i Danmark Husstand i Danmark eller ej [...]
  • Beskatningen af pensioner i England afhænger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om. Hvis du flytter fra Danmark til England, [...]
  • Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra engelske kilder, vil beskatningen af disse være bestemt af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og [...]