Skattesystemet i England

skattesystemet i England

Skattesystemet i England er kompliceret, og der findes fire tests, der bruges til at afgøre, om en person er skattemæssig bosiddende i England.

Test 1

Der er for det første ophold i England i 183 dage eller mere i skatteåret.

Test 2

For det andet at have et hjem i England for hele eller dele af skatteåret og under den periode, hvor personen har dette hjem, at der er en periode på mindst 91 løbende dage (hvoraf 30 falder i skatteåret), hvor personen enten ikke har noget hjem uden for England eller hvor personen har et hjem uden for England, men tilbringer mindre end det tilladte tidsrum i dette hjem. Det tidsrum skal være mindre end 30 dage i skatteåret.

Test 3

Den tredje test er at arbejde tilstrækkelig mange timer i England over en periode på 165 dage uden et væsentligt afbræk fra arbejdet og samtidig at hele eller dele af de 365 dage falder inden for skatteåret. Engelske arbejdsdage, det vil sige dage på hvilke mindst tre timer er brugt med arbejde i England, skal udgøre mindst 75% af personens arbejdsdage i 365 dages arbejdsperioden.

Test 4

Den fjerde test, hvor personen havende været behandlet som engelsk bosat under en af de tre ovenstående automatiske tests for hver af de foregående tre skatteår, afgik ved døden som havende et hjem i England.

Mere om skattesystemet i England

Som bosat bliver du beskattet af din globale indkomst. Indkomstskatten går fra 20 –  45 %, hvor de 45 % nås ved en skattepligtig indkomst på 150.000 GBP.

Personer, der udstationeres til UK, kan under visse betingelser  opnå specielle fradrag og forskellige skattefritagelser på visse dele af indkomsten.

Særlige skattesatser gælder for renteindtægter, udbytter og kapitalavancer.

Bosiddende i England betaler ikke formueskat.

Ikke-bosiddende skattepligtige i England skal betale engelske indkomstskatter med samme procentsatser som bosiddende. Skattegrundlaget udgør dog kun indkomster fra engelske kilder.

Personer, der flytter til England har endvidere mulighed for at opnå status som non-domiciled i typisk op til syv år, hvorved væsentlige fordele kan opnås på visse indkomster fra udlandet.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.

Skal du udstationeres i England? Læs mere her

Læs om din situation som lønmodtager i England her