Pensionsmodtager i UK

Beskatningen af pensioner i UK afhænger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om.

Hvis du flytter fra Danmark til UK, vil de typiske danske pensioner så som ratepensioner, livrenter, folkepension og ATP  blive beskattet i Danmark, idet der er aftalt kildelandsbeskatning på disse mellem UK og Danmark. I princippet kan UK som bopælsland også beskatte de danske pensioner, men skal så give nedslag i den britiske skat for betalt dansk skat på pensionen. Da den danske skat stort set altid er højere end den britiske, vil der reelt ikke skulle betales skat i UK af sådanne pensioner. Det er således lykkedes Danmark at lave en aftale, hvor pensionsmodtagere, der bosætter sig i  UK med danske pensioner, typisk ikke skal betale skat af disse i UK.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.