Pensionsmodtager i England

Beskatningen af pensioner i England afhænger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om.

Hvis du flytter fra Danmark til England, vil de typiske danske pensioner så som ratepensioner, livrenter, folkepension og ATP  blive beskattet i Danmark, idet der er aftalt kildelandsbeskatning på disse mellem England og Danmark. I princippet kan England som bopælsland også beskatte de danske pensioner, men skal så give nedslag i den britiske skat for betalt dansk skat på pensionen. Da den danske skat stort set altid er højere end den engelske, vil der reelt ikke skulle betales skat i England af sådanne pensioner. Det er således lykkedes Danmark at lave en aftale, hvor pensionsmodtagere, der bosætter sig i  England med danske pensioner, typisk ikke skal betale skat af disse i UK.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.