skat

Danske statsborgeres ophold i England

Er du dansk statsborger og bor i England, har du ikke længere automatisk ret til at bo i landet – du skal søge om det. Det gælder endda, hvis du er dansk statsborger og [...]

Udstationering til England

Ved en udstationering afgøres den danske skatteposition af, hvad der sker med medarbejderens danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang [...]

Check af dine skatteansættelser

I november er skatteansættelsen for det nye år at finde i din skattemappe. Skat har indført en ny uvane, hvor der i utallige situationer foretages forhøjelser i dine [...]