Danske statsborgeres ophold i England

danske stasborgere i England

Er du dansk statsborger og bor i England, har du ikke længere automatisk ret til at bo i landet – du skal søge om det. Det gælder endda, hvis du er dansk statsborger og født i England, ligesom du skal søge, selv om du har permanent opholdstilladelse i England.

Indtil 30. juni 2021 vil dine rettigheder og din status som dansker i England være som hidtil, men derefter afgøres det gennem din ansøgning til ”EU Settlement Scheme”, om du får lov at blive og i bekræftende fald, hvilken status du vil få. Der er to niveauer, ”settled status” og ”pre-settled status”.

Det er de engelske myndigheder, der bestemmer, hvilken status du får, og det vil afhænge af, hvor længe du har boet i landet, når du ansøger. Du vil sandsynligvis få status som ”settled”, hvis du mindst har boet i England siden 31. december 2020 eller har boet i landet i en ubrudt fem års-periode.

Uanset om du får status som ”settled” eller ”pre-settled”, vil du kunne arbejde i England, være gratis omfattet af NHS (National Health Service), studere og rejse ind og ud af landet.

Læs mere om sygesikring af danske statsborgere i England

Værd at vide om skatten

Beskatningen af danske statsborgere, der er omfattet af britisk beskatning vil ikke umiddelbart ændre sig, idet skattereglerne ikke er reguleret af EU. De er udelukkende fastsat af interne britiske regler og dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem England og Danmark.