Sygesikring for danske statsborgere i England

Sygesikring for danskere i Storbritannien

Selv om England nu er ude af EU, går det foreløbig ikke ud over den måde, som danskere, der bor i England, er sygeforsikret på. Takket være en overgangsordning har de har samme rettigheder frem til i hvert fald udgangen af 2020. Det vil sige, at de er dækket af deres blå sygesikringskort frem til årsskiftet og muligvis også længere.

Bor du i England som dansk pensionist, har du også fortsat ret til at benytte det danske sundhedsvæsen, når du opholder dig i Danmark. Men vær opmærksom på, at der ved planlagt sygehusbehandling i Danmark, gælder særlige regler om forhåndstilladelse.

Værd at vide: Beskatning af danske statsborgere i England

Beskatningen af danske statsborgere der er omfattet af engelsk beskatning vil ikke umiddelbart ændre sig, idet skattereglerne ikke er reguleret af EU, men udelukkende er fastsat af interne engelske regler og dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem England og Danmark.