Skattesystemet i Storbritannien

Der findes tre tests, der bruges til at afgøre, om en person er skattemæssig bosiddende i Storbritannien (UK).

Der er for det første ‘automatic UK tests’, hvor antal opholdsdage, bolig og arbejdstimer i UK er afgørende for, om en person anses for bosiddende i UK.

For det andet gælder ‘Automatic overseas tests’, hvor antal opholdsdage fordelt mellem UK og udlandet er afgørende for, om en person er bosiddende i UK.

Endelig er der den tredje test, den såkaldte ‘Sufficient ties test’, som bruges på personer, der ikke opfylder betingelserne af en af de to andre tests. Grundlæggende går testen ud på at personen kan anses for skattemæssig bosiddende i UK, hvis der kan etableres tilstrækkeligt stærke bånd til UK, såsom familie, bolig, arbejde og ophold.

Som bosat bliver du beskattet af din globale indkomst. Indkomstskatten går fra 20 –  45 %, hvor de 45 % nås ved en skattepligtig indkomst på 150.000 GBP.

Særlige skattesatser gælder for renteindtægter, udbytter og kapitalavancer.

Bosiddende i UK betaler ikke formueskat.

Ikke-bosiddende skattepligtige i UK skal betale britiske indkomstskatter på 24 %.

Personer, der udstationeres til UK, kan under visse betingelser  opnå specielle fradrag og forskellige skattefritagelser på visse dele af indkomsten.

Personer, der flytter til UK har endvidere mulighed for at opnå status som non-domiciled i typisk op til syv år, hvorved væsentlige fordele kan opnås på visse indkomster fra udlandet.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.

Skal du udstationeres i Storbritannien? Læs mere her