• Skattesystemet i UK

    Du kender det danske skattesystem og en sammenligning mellem dette og det britiske er derfor relevant. For hvordan er skattesystemet i UK? Efter 2014 eksisterer der nu en [...]
  • Nyhedsbrev fra Inwema vedr. selvangivelsen 2016. I midten af/ultimo februar bliver din personlige skattemappe endelig, og i begyndelsen af/medio  marts vil det være muligt at få årsopgørelsen for 2016. Har du overskydende skat, kan du få denne [...]
  • Ved en udstationering afgøres den danske skatteposition af, hvad der sker med medarbejderens danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang [...]
  • I november er skatteansættelsen for det nye år at finde i din skattemappe. Skat har indført en ny uvane, hvor der i utallige situationer foretages forhøjelser i dine [...]

Betaler du for meget i skat?

 Følg med i ændringer og nye skattemuligheder her

  • Hvis du skal arbejde i UK, afhænger din skattemæssige situation af  mange faktorer så som: Bevaret eller ikke bevaret bolig i Danmark Husstand i Danmark eller ej Arbejdet [...]
  • Beskatningen af pensioner i UK afhænger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om. Hvis du flytter fra Danmark til UK, vil de [...]
  • Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra britiske kilder, vil beskatningen af disse være bestemt af  den dansk-britiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har [...]